Location
محصولات » سري ترالي ECG

سري ترالي اي کي جي

استندهای مخصوص نگهداري وارمر و پمپ سرم و سرنگ دارای پنج پایه با مرکز ثقل مرکزی که باعث ثبات بهتر می گردد. دسترسی آسان به همه سطوح کلیدی با قابلیت تنظیم ارتفاع مفید اجازه تمیزی آسان و موثر